Šios pirkimo-pardavimo sutarties (toliau "Sutartis") šalimis yra: UAB „Puiki dovana“, elektroninės parduotuvės puikidovana.lt administratorius, (toliau „Tarpininkas“) ir fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs dovanų kuponą, (toliau „Pirkėjas“).

 1. Šia Sutartimi Tarpininkas įsipareigoja perduoti Pirkėjui jo įsigytą dovanų kuponą, o Pirkėjas įsipareigoja šioje Sutartyje numatyta tvarka sumokėti Tarpininkui dovanų kupono kainą.
 2. Šalys supranta, kad Pirkėjui perleidus teises pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims, šios Sutarties sąlygos jiems yra privalomos.
 3. Šalys pareiškia, jog supranta, kad Tarpininkas pats neteikia Kuponuose nurodytų paslaugų ir jas tik platina. Kuponuose nurodytas paslaugas savarankiškai teikia paslaugų teikėjai, nurodyti Kupone (toliau „Paslaugų teikėjai“).
 4. Pirkėjas pareiškia, kad jis yra susipažinęs su el. parduotuvėje platinamame ir jo įsigyjamame Kupone nurodytos paslaugos aprašymu bei jai taikomais reikalavimais, kuriuos Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti Kupone nurodyta paslauga, privalo atitikti. Pirkėjui yra žinoma, kad Paslaugų teikėjai gali atsisakyti suteikti Kupone nurodytą paslaugą asmeniui, kuris neatitinka paslaugos teikimui keliamų reikalavimų, ir tokiu atveju Pirkėjui pinigai, už kuriuos buvo įsigytas Kuponas, nėra grąžinami.
 5. Kupono turėtojas dėl paslaugos suteikimo privalo kreiptis Kupone nurodytu telefonu, elektroniniu paštu ar kitu nurodytu būdu ir nurodyti Registracijos kodą bei galiojimo datą, atlikti rezervaciją, naudojant Kupone nurodytą Registracijos kodą, gauti rezervacijos patvirtinimą, papildomą informaciją, ir sutartu laiku atvykti į nurodytą vietą. Pirkėjas aiškiai supranta, kad jo neatvykimas sutartu laiku į nurodytą vietą laikomas tinkamu paslaugų suteikimu ir pinigai už Kuponą tokiu atveju nėra grąžinami.
 6. Tarpininkas negarantuoja Kupone nurodytos paslaugos suteikimo galimybės konkrečią Pirkėjo pasirinktą dieną.
 7. Tarpininkas neatsako už žalą, kilusią paslaugų, nurodytų Kupone, teikimo metu ar jų sąlygotą. Pirkėjas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad visa atsakomybė, susijusi su paslaugų teikimu, tenka jų teikėjams.
 8. Kai kurios el. parduotuvėje www.puikidovana.lt naudojamos pramogų nuotraukos nėra autentiškos tos pramogos nuotraukos. Pirkėjas, įsigydamas kuponą, patvirtina, kad jam tai yra žinoma ir tam neprieštarauja.
 9. Pirkėjo įsigytas Kuponas galioja 12 mėnesių nuo šios Sutarties sudarymo dienos (su šioje Sutartyje nurodytomis išimtimis), šis terminas nurodomas Kupone.
 10. Kuponas, kuriame nurodyta paslauga gali būti teikiama tik tam tikru laiku arba tik tam tikru metų laiku ar esant tam tikroms klimato sąlygoms galioja tiek, kiek parašyta dovanų kupone, tačiau ne ilgiau nei Kupone nurodytas Registracijos kodo galiojimo terminas.
 11. Pirkėjui nepanaudojus Kupono jame nurodytu galiojimo terminu, yra laikoma, kad paslauga, nurodyta Kupone, buvo suteikta ir tokiu atveju pinigai nėra grąžinami.
 12. Pirkėjas gali pateikti laisvos formos prašymą dėl Dovanų kupono galiojimo termino pratęsimo, jei Dovanų kuponas yra nepanaudotas. Pratęsti dovanų kuponą galima papildomam iki 3 mėnesių terminui (skaičiuojant nuo pratęsimo dienos). Už Dovanų kupono pratęsimą taikomas 7 Eur mokestis. Pirkėjas Dovanų kupono galiojimo laiko pratęsimo mokestį gali sumokėti atlikdamas pavedimą į UAB “Puiki dovana” sąskaitą.
 13. Pirkėjas turi teisę atsisakyti šios Sutarties, pranešdamas el. laišku apie tai Tarpininkui per 14 darbo dienų nuo Sutarties sudarymo dienos. Pirkėjas turi pateikti prašymą dėl lėšų grąžinimo. Jeigu už Dovanų kuponą buvo atsiskaityta grynaisiais, Pirkėjas kartu su prašymu privalo pateikti gautą Pinigų priėmimo kvitą. Pinigai yra grąžinami į mokėtojo sąskaitą per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.
 14. Įsigytą ir nepanaudotą Dovanų kuponą Pirkėjas gali pakeisti per 14 darbo dienų nuo jo įsigijimo dienos. Klientas turi pateikti prašymą dėl Dovanų kupono pakeitimo, nurodant į kokį kitą Dovanų kuponą senasis turi būti pakeistas. Per 5 darbo dienas nusiųsime naują Dovanų kuponą į Pirkėjo nurodytą el. pašto adresą.
 15. Užsakymo anketos pildymo metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus reikalaujamus duomenis. Jei Pirkėjas, sudarydamas šią Sutartį, pateikė melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis, rizika dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo tenka Pirkėjui, t.y. tokiu atveju Tarpininkas neatsako už tinkamą šios Sutarties vykdymą.
 16. Pirkėjas patvirtina, kad, prieš sutikdamas su pirkimo sąlygomis, atidžiai susipažino su visomis sąlygomis ir su jomis visiškai sutinka. Taip pat Pirkėjui yra žinoma, kad sutikimas su pirkimo sąlygomis įsigalioja nuo to momento, kai Klientas, vadovaudamasis www.puikidovana.lt pateikiamais nurodymais, pateikia užsakymą ir jį apmoka.
 17. Pirkėjui sutikus su pirkimo sąlygomis Tarpininkas turi teisę naudotis užsakymo metu gautais Pirkėjo duomenimis, siunčiant sistemos naujienas, akcijas ir kitą informaciją Pirkėjui, kai Pirkėjas pageidauja nebegauti informacijos bei naujienų, yra suteikiama galimybė to atsisakyti.